معاونت آموزشی- اخبار و رویدادها
قابل توجه دانشجویان بورسیه طرف قرارداد با دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

قابل توجه کلیه دانشجویان بورسیه طرف قرارداد با دانشگاه علم و صنعت ایران

به اطلاع می رساند این دانشجویان موظفند با هماهنگی واحد بورس دهنده، بدهی خود را حداکثر تا تاریخ 26/5/92 مطابق مفاد قرارداد تسویه نمایند. بدیهی است در صورت وجود بدهی از ثبت نام آنها در نیمسال اول 93-92 جلوگیری خواهد شد.

دفتر آموزشهای آزاد

نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=26.10534.29130.fa
برگشت به اصل مطلب