معاونت آموزشی- اخبار و رویدادها
زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول 97-1396

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۴ | 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=26.10534.50594.fa
برگشت به اصل مطلب