معاونت آموزشی- اخبار و رویدادها
قابل توجه دانشجویان شاهد، ایثار، جانبازان ...

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۰ | 
قابل توجه ایثارگران کمتر از 25% ، جانبازان زیر 25% و آزادگان با کمتر از شش ماه اسارت و همسران و فرزندان آنان جهت تشکیل پرونده سریعاً به مدیریت شاهدو ایثارگر مراجعه نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=26.10534.50626.fa
برگشت به اصل مطلب