معاونت آموزشی- اخبار و رویدادها
قابل توجه دانشجویان ورودی 91 مقطع کارشناسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۲ | 
به منظور انتخاب واحد در نیمسال اول 97-96 (سنوات اضافی) لازم است نسبت به پرداخت موارد ذیل اقدام نمایند:
1 – بدهی دروس مردودی و حذف شده
2- مبلغ سیصد هزار تومان (3،000،000 ریال) به صورت علی الحساب
ضمناً لازم به ذکر است پس از انتخاب واحد جهت پرداخت مابقی بدهی نیمسال اضافه سنوات اقدام نمایند.
                                          دفتر گسترش و برنامه ریزی درسی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=26.10534.50657.fa
برگشت به اصل مطلب