معاونت آموزشی- اخبار و رویدادها
قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۳ | 

دانشجویان مذکور جهت دریافت گواهی برای ارائه به بنیاد ملی نخبگان فقط به دفتر استعداد درخشان مراجعه نمایند.

 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=26.10534.51848.fa
برگشت به اصل مطلب