معاونت آموزشی- اخبار و رویدادها
اطلاعیه مهم دانشجویان میهمان کارشناسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۶ | 
کلیه دانشجویان میهمان اعم از عادی یا دائم که در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ ثبت نام داشته اند و تاکنون تسویه حساب ننموده اند جهت تسویه حساب به امورآموزش- اداره پذیرش و ثبت نام مراجعه نمایند. در غیر این صورت از ثبت نام ایشان در نیمسال دوم ۹۶ ممانعت بعمل خواهد آمد .
                                                 اداره پذیرش و ثبت نام
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی:
http://icrare2017.iust.ac.ir/find.php?item=26.10534.51896.fa
برگشت به اصل مطلب