معاونت آموزشی- تماس با ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

آدرس : تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه علم و صنعت ایران، حوزه معاونت آموزشی

education@iust.ac.ir

مرکز تلفن دانشگاه: 9-77451500

تلفن گویای دانشگاه: 50-77240540

تلفن دفتر معاونت آموزشی: 77240440

دورنگار دفتر معاونت آموزشی : 77240438

تلفن دفتر امور آموزش : 77491027

تلفن مدیریت تحصیلات تکمیلی : 77240439

تلفن دفتر آموزشهای آزاد : 73225503

تلفن دفتر امور آموزش : 77491027

تلفن دفتر برنامه ریزی درسی : 73225560-5502

تلفن دفتر استعداد درخشان : 77240540-50 داخلی 2482-3

نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=26.10536.18668.fa
برگشت به اصل مطلب