بسمه تعالی

خبرنامه الکترونیک دانشگاه علم وصنعت ایران (شماره 118)

1391/07/23


1391/7/18 - روابط عمومی/برگزاری جلسه فرهنگی اساتيد با سخنرانی سرلشکر فيروز آبادی

AWT IMAGEظهر روز دوشنبه هفدهم مهرماه سال 1391،جلسه فرهنگی اساتيد با سخنرانی سرلشکر فيروزآبادی و موضوع «درخشش موعود باوری در دفاع مقدس» در مجتمع حضرت امام خمينی (ره) دانشگاه برگزار شد.


1391/7/17 - معاونت آموزشی/انتخاب دانشجويان ممتاز پژوهشی سال 91-90

AWT IMAGE

به اطلاع کليه دانشجويان گرامی دانشگاه می رساند، مراسم تقدير از دانشجويان ممتاز سال تحصيلی 91-90 در دو بخش آموزشی و پژوهشی نيمه دوم آبان ماه سال جاری برگزار می گردد.


1391/7/22 - دفتر همکاری های علمی ،صنعتی و فناوری/اولین همايش هم انديشی طرح کلان ملی قطار سريع السير

AWT IMAGEاولين همايش هم انديشی طرح کلان ملی" ايجاد فناوری ملی سامانه حمل و نقل ريلی تندرو" در دانشگاه علم و صنعت ايران برگزار می گردد.


1391/7/19 - دانشکده مهندسی مکانیک/عضویت دکتر مجيدرضا آيت الهی در هيأت تحريريه مجله IJPVP

AWT IMAGEبنا به دعوت سردبير علمی مجله International Journal of Pressure Vessels and Piping ، آقای دکتر مجيدرضا آيت الهی به عنوان يکی از اعضای هيأت تحريريه اين مجله انتخاب گرديدند.


1391/7/22 - دانشکده مهندسی کامپیوتر/سخنرانی علمی دکتر ناصر مزينی رييس دانشکده مهندسی کامپيوتر

AWT IMAGEسی امين سخنرانی علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ايران با عنوان «چالشها و راهکارهای اجرای دوره‌های يادگيری الکترونيکی در ايران» با سخنرانی دکتر ناصر مزينی، استاديار و رييس دانشکده مهندسی کامپيوتر و از مديران اسبق و توانمند مرکز آموزش الکترونيکی دانشگاه علم و صنعت ايران در روز چهارشنبه 26 مهر 91، از ساعت 14 تا 16 در تالار اجتماعات پژوهشگاه برگزار می‌شود.


1391/7/18 - دانشکده مهندسی مکانیک/کسب رتبه هفتم در هفتمين جشنواره فناوری های نانو توسط جناب آقای دکتر حبيب نژاد

AWT IMAGEجناب آقای دکتر حبيب نژاد استاد تمام دانشکده مهندسی مکانيک موفق به کسب رتبه هفتم از هفتمين جشنواره فناوری های نانو شدند.


1391/7/17 - دانشکده مهندسی شیمی/کسب استاد برگزيده در پانزدهمين جشنواره پايان نامه سال دانشجويی

AWT IMAGE

از آقای دکتر تورج محمدی استاد دانشکده مهندسی شيمی در پانزدهمين جشنواره پايان نامه سال دانشجويي ، به عنوان استاد برگزيده تقدير شد .


1391/7/17 - دانشکده مهندسی شیمی/تقدیر از طرح دانشجوی مهندسی شيمی در پانزدهمين جشنواره پايان نامه سال دانشجويی

AWT IMAGE

از طرح آقای مهندس عبدالحميد صلاحی دانشجوی دکترای مهندسی شيمی تحت عنوان «توسعه تکنولوژی و به کارگيری غشاهای پليمری و سراميکی برای جداسازی پسابهای نفتي» به سرپرستی آقای دکتر تورج محمدی در پانزدهمين جشنواره پايان نامه سال دانشجويی تقدير شد .


1391/7/19 - دانشکده معماری و شهرسازی/مسابقه بين المللی بين دانشگاهی DECATHLON2013

AWT IMAGE

از کليه دانشجويان کارشناسی ارشد و دکتری علاقمند به شرکت در مسابقه بين المللی بين دانشگاهی DECATHLON2013 دعوت به عمل می آيد جهت آشنايی و انتخاب تيم روز دوشنبه مورخ 24/7/91 در ساعت 18-30/16 در سالن آمفی تئاتر دانشکده معماری حضور به هم رسانند.


1391/7/22 - دانشکده مهندسی شیمی/انتصاب مدير امور فرهنگی اساتيد و کارکنان دانشگاه

AWT IMAGEبا حکم مورخ 22/07/91 جناب آقای دکتر جبل عاملی رئيس محترم دانشگاه ، دکتر محمد امين ثباتی برای مدت دو سال به سمت مدير امور فرهنگی اساتيد و کارکنان دانشگاه منصوب شدند.


1391/7/18 - روابط عمومی/انتصاب مدير روابط عمومی دانشگاه

AWT IMAGE

باحکم مورخ 18/7/1391رئيس دانشگاه ، آقای دکتر حميد رضا جعفريان برای مدت دو سال به سمت مدير روابط عمومی دانشگاه منصوب شد.


1391/7/18 - روابط عمومی/انتصاب مدير گروه راه آهن مرکز آموزش الکترونيکی

AWT IMAGE

باحکم مورخ 18/07/1391رئيس دانشگاه، دکتر داود يونسيان ، برای مدت دو سال به سمت مدير گروه راه آهن مرکز آموزش الکترونيکی منصوب شد.


1391/7/18 - روابط عمومی/انتصاب مدير گروه مهندسی شيمی مرکز آموزش الکترونيکی

AWT IMAGEبا حکم مورخ 18/07/91 رئيس دانشگاه، دکتر سيدنظام الدين اشرفی زاده برای مدت دو سال به سمت مدير گروه مهندسی شيمی مرکز آموزش الکترونيکی منصوب شد.


1391/7/18 - روابط عمومی/انتصاب مدير گروه مهندسی عمران مرکز آموزش الکترونيکی

AWT IMAGE

با حکم مورخ 18/07/91 رياست دانشگاه، آقای دکتر پرويز قدوسی برای مدت دو سال به سمت مدير گروه مهندسی عمران مرکز آموزش الکترونيکی منصوب شد.


1391/7/22 - روابط عمومی/انتصاب مدير گروه شيمی فيريک

AWT IMAGEبا حکم مورخ 19/07/91 رئيس دانشگاه، آقای دکتر مجيد هاشميان زاده برای مدت دو سال به سمت مدير گروه شيمی فيريک منصوب شد.


1391/7/17 - دبیرخانه هیئت ممیزه/ارتقاء علمی دکتر سيدباقرحسينی از استادياری به دانشياری

AWT IMAGEجناب آقای دکتر سيدباقر حسينی عضو محترم هيأت علمی دانشکده معماری و شهرسازی در جلسه هيأت مميزه مورخ ۱۷/۷/۹۱از مرتبه استادياری به مرتبه دانشياری ارتقاء يافتند.

1391/7/17 - دبیرخانه هیئت ممیزه/ارتقاء علمی دکتر محمدخلج اميرحسينی ازدانشياری به استادی

AWT IMAGEجناب آقای دکتر محمدخلج اميرحسينی عضو محترم هيأت علمی دانشکده مهندسی برق در جلسه هيأت مميزه مورخ۱۷/۷/۹۱از مرتبه دانشياری به مرتبه استادی ارتقاء يافتند.


1391/7/17 - دبیرخانه هیئت ممیزه/ارتقاء علمی دکترمحمدمهدی کاشانی مطلق ازدانشياری به استادی

AWT IMAGEجناب آقای دکتر محمدمهدی کاشانی مطلق عضو محترم هيأت علمي دانشکده شيمی در جلسه هيأت مميزه مورخ ۱۷/۷/۹۱ از مرتبه دانشياری به مرتبه استادی ارتقاء يافتند.


1391/7/17 - دبیرخانه هیئت ممیزه/ارتقاء علمی دکتر محمدرضا کنگاوری از استادياری به دانشياری

AWT IMAGEجناب آقای دکتر محمدرضا کنگاوری عضو محترم هيأت علمی دانشکده مهندسی کامپيوتر در جلسه هيأت مميزه مورخ ۱۷/۷/۹۱از مرتبه استادياری به مرتبه دانشياری ارتقاء يافتند.

.

1391/7/17 - دبیرخانه هیئت ممیزه/ارتقاء علمی دکتر سعيد رستگاری از استادياری به دانشياری

AWT IMAGEجناب آقای دکتر سعيد رستگاری عضو محترم هيأت علمی دانشکده مهندسی موادومتالورژی در جلسه هيأت مميزه مورخ ۱۷/۷/۹۱از مرتبه استادياری به مرتبه دانشياری ارتقاء يافتند.1391/7/19 - روابط عمومی/دفاعیه دکتری در دانشکده رياضی

AWT IMAGEآقای مهدی‌ رضايی، دانشجوی دوره دکتری دانشکده رياضی، بيست و هفتم مهرماه سال91، از رساله خود با عنوان « حرکت گروه های جايگشتی تحت عمل های گوناگون» با راهنمايی دکترمهدی علائيان دفاع خواهد نمود.1391/7/19 - معاونت آموزشی/قابل توجه دانشجويان پذيرفته شده مقطع کارشناسی 91

AWT IMAGEدانشجويان محترم با توجه به جدول زير جهت تکميل پرونده، تأييد کارت دانشجويی و اخذ برگه درخواست معافيت تحصيلی از ساعت 13:30 الی 17 به امور آموزش ...

1391/7/22 - دانشکده مهندسی صنایع/قابل توجه دانشجويان پذيرفته شده مقطع کارشناسی 91

AWT IMAGE

به اطلاع دانشجويان کارشناسی 91 می رساند جهت تکميل پرونده، تأييد کارت دانشجويی و اخذ برگه درخواست معافيت تحصيلی از ساعت 13:30 الی 17 به امور آموزش ـ اداره پذيرش و ثبت نام مراجعه فرمايند.


1391/7/22 - معاونت دانشجویی/دانشجویان دکتری و کارشناسی 87 و ماقبل و کارشناسی ارشد ورودی 89 و ماقبل

AWT IMAGEنظر به دستور مواکد صندوق رفاه دانشجويان مبنی بر پرداخت اجاره خوابگاه تا تاريخ 1/7/91 به اطلاع دانشجويان دکتری ورودی 87 و ماقبل کارشناسي­ارشد ورودی 89 و ...

1391/7/19 - بسیج کارکنان دانشگاه/گارکاه آموزشی خانواده موفق

AWT IMAGEبسيج کارکنان دانشگاه در نظر دارد، " کارگاه آموزشی خانواده موفق " را با رويکرد "ارتباط مؤثر همسران و پرورش فرزندان" به مدت 10 ساعت ويژه خواهران متأهل برگزار نمايد. ثبت نام از تاريخ 22/7/91 آغاز می گردد و بدليل ظرفيت محدود، اوليت با افرادی که زودتر ثبت نام نمايند.

1391/7/18 - دانشکده شیمی/برگزاری جلسات قرآن ويژه دانشجويان

AWT IMAGE

دفتر فرهنگی دانشکده شيمی از اين هفته سه شنبه ها از ساعت 11:15 جلسه قرائت قرآن ويژه دانشجويان در کلاس 3 برگزار می نمايد. از کليه دانشجويان دانشکده دعوت می نمائيم تا با حضور معنوی و صميمانه خود جمع ما را مصفاتر نمايند.1391/7/17 - دانشکده مهندسی عمران/قابل توجه کليه دانشجويان دکتری پذيرفته شده سال 91

AWT IMAGEبدينوسيله موارد ذکر شده (در ادامه مطلب) در خصوص ثبت نام و اخذ واحد برای نيمسال اول سال تحصيلی 92-91، شروع کلاسها و اساتيد راهنمای مربوطه به اطلاع دانشجويان دکتری مي‏رسد...


1391/7/16 - معاونت دانشجویی/ثبت نام سبد غذايی

AWT IMAGE

قابل توجه دانشجويان محترم متاهل شهرستانی غير سنواتی .جهت ثبت نام ودريافت سبد غذائی به سامانه سبد غذايی مراجعه نمائيد.


1391/7/16 - مرکز مشاوره دانشجویی/کارگاههای آموزشی ويژه وروديهای 91

AWT IMAGEمرکز مشاوره کارگاههای آموزشی را ويژه دانشجويان ورودی جديد برگزار می کند. عناوين کارگاهها چالشهای زندگی خوابگاهی، مديريت زمان، غم غربت، شيوه های مطالعه موثر و ...


1391/7/19 - دفتر امور پژوهش/همایش ملی مديريت و تجاری سازی مالکيت فکری

AWT IMAGE

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و موسسه حقوق تطبيقی با همکاری سازمان جهانی مالکيت فکری و اداره کل مالکيت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دو همايش ملی (مديريت و تجاری سازی مالکيت فکری) و(ارزش گذاری و تجاری سازی اختراعات، علائم تجاری و طرح های صنعتی)را با حضور تعدادی از سخنرانان برجسته خارجی و داخلی از 30 مهر ماه لغايت 3 آبان ماه سال جاری برگزار می نمايند.


1391/7/17 - دانشکده شیمی/نوزدهمین سمينار شيمی تجزيه ايران

AWT IMAGE

دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری انجمن شيمی ايران نوزدهمين سمينار شيمی تجزيه ايران را در روزهای 15 لغايت 17 اسفند ماه1391در دانشکده علوم برگزار می نمايد.


1391/7/16 - دفتر امور پژوهش/سومین کنفرانس تخصصی مديريت توليد و عمليات با رويکرد کاربردی

AWT IMAGEسومين کنفرانس تخصصی مديريت توليد و عمليات با رويکرد کاربردی زمان: 22 و 23 آذر 1391 در مرکز همايش های هتل المپيک برگزار می گردد. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بيشتر به سايت شرکت همايش آزما پارسيان به نشانی www.hap-co.org مراجعه نمائيد.

انتصاب نخستین معاون فرهنگی در دانشگاه فنی و حرفه ای (خبر آنلاین)

ویژگی های یک رییس جمهور خوب را برای دانشجویان تبیین می کنیم (باشگاه خبرنگاران)

رونمایی کتاب "تعامل معماری و تکنولوژی" (باشگاه خبرنگاران)

آغاز طراحی پلت فرم خودرو ملی کلاس B (پرشین خودرو)

نقره کار در دانشگاه علم و صنعت: پایان نامه های دانشجویی باید در جهت حل مشکلات کشور باشد (خبرگزاری دانشجو)

از سوی وزارت علوم دانشکده معماری دانشگاه علم وصنعت قطب علمی معماری کشور شد (فارس)

دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت قطب علمی معماری شد (مهر)

ماهواره ظفر با پرتابگر بومی پرتاب می شود (جهان نیوز)

دانشجویان برتر دانشگاه علم و صنعت تقدیر می شوند (ایسنا)

تصویب 8 پروژه در حوزه دفاع امنیت (باشگاه خبرنگاران)

موفقیت محققان دانشگاهی در مدل سازی احتراق ذرات آهن (ایسنا)

دانشجویان مرمت بعد از آموزش به تمرین نیاز دارند (ایسنا)

لاریجانی برای پاسخ به سوالات دانشجویان به دانشگاه علم و صنعت می رود (باشگاه خبرنگاران)

رییس مجلس به دانشگاه علم و صنعت می رود (ایسنا)

قیمت واقعی دلار 2 هزار تومان است/ بانک مرکزی برخی مسائل را ساده گرفت (مهر)

فیروزآبادی: تحریم مثل اره دو سر است (تابناک)

فیروزآبادی: تحریم مثل اره دو سر است/از نظر مالی از سالهای قبل قوی تر هستیم (ایسنا)

اصول کلی مورد نیاز انسان برای بالندگی در قرآن بیان شده است (همشهری آنلاین)

معرفی برترین های فناوری نانو در سال جاری (شفاف)

پانزدهمین جشنواره پایان نامه سال دانشجویی برگزار شد (ایسنا)

آرشیو خبرنامهاظهار نظر درموردخبرنامهعدم تمایل به دریافت خبرنامه